A&J Solutions Sp. z o. o.

Zintegrowane rozwiązania i technologia IT

Naszą misją jest kreowanie dedykowanych technologii dla klientów biznesowych i indywidualnych. W naszych produktach wykorzysujemy wyrafinowane komponenty sprzętowe i oprogramowanie pozwalające kreować naszym partnerom wartość dla biznesu.

Nasza oferta

Kompleksowe rozwiązania

Infrastruktura

Posiadamy kompetencje z zakresu projektowania i wdrażania infrastruktury sieciowej i serwerowej.

Telekomunikacja

Oferujemy wysokiej jakości okablowanie i osprzęt światłowodowy do budowy sieci teletransmisyjnych.

Oprogramowanie

Tworzymy dedykowane oprogramowanie klienckie oraz serwerowe, oraz zapewniamy wsparcie dla naszych klientów.

Rozwiązania embedded

Projektujemy i tworzymy dedykowane rozwiązania sprzętowe pod wymagania.

Systemy monitoringu

Dostarczamy rozwiązania do zdalnego monitorowania obiektów ruchomych i stacjonarnych.

Systemy kartowe i kontroli dostępu

Dostarczamy produkty i rozwiązania dla wszystkich typowych standardów RF, NFC and BLE.

Zapraszamy do kontaktu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Informacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuje się, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A&J Solutions z o. o. z siedzibą przy ul. Zaczernie 950, 36-062 Zaczernie;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - iodo@ajsolutions.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora, ochrona dobrego imienia Administratora, które mogłoby ucierpieć na skutek zaniechania udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
Nasz adres

Zaczernie 950
36-062 Zaczernie
Poland
Kontakt telefoniczny

+48 530 930 275

Kontakt e-mail

biuro@ajsolutions.pl