Zasady korzystania ze strony internetowej A&J Solutions

Prawa autorskie
Właścicielem praw autorskich do publikacji na stronach www.ajsolutions.pl jest A&J Solutions Sp. z o. o.

Upoważnienie do odtwarzania
Każdy użytkownik niniejszej strony może reprodukować dowolną część zamieszczonych tu materiałów pod następującymi warunkami:

    Materiały będą wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych
  • Materiałów nie można w żaden sposób modyfikować
  • Nie wolno sporządzać kopii żadnych znaków towarowych A&J Solutions bez upoważnienia
  • Wszelkie kopie jakichkolwiek części materiałów muszą być opatrzone następującą uwagą o prawach autorskich: Prawa autorskie Copyright (c) by A&J Solutions Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe A&J Solutions
Wymienione na znaki towarowe są znakami towarowymi A&J Solutions Sp. z o. o.

Nie zezwala się na ich używanie wprost oraz domyślnie. Bez uprzedniego zezwolenia na piśmie powyższych znaków handlowych nie wolno kopiować, pobierać, reprodukować, używać, modyfikować ani rozpowszechniać w żaden sposób (chyba, że jest to integralna część autoryzowanej kopii materiału, zamieszczonego na niniejszych stronach internetowych zgodnie z postanowieniami w powyższym rozdziale). Inne znaki towarowe i nazwy handlowe Wszelkie pozostałe znaki towarowe i nazwy firm, zamieszczone w niniejszych materiałach należą do ich właścicieli.

Dokładność informacji na stronie
Na naszej stronie internetowej mogą się znaleźć nieumyślne nieścisłości lub błędy literowe. Będą one eliminowane na bieżąco, według uznania A&J Solutions. Regularnie aktualizujemy informacje, ale mogą pojawić się nieścisłości, jeśli zajdą jakieś zmiany pomiędzy aktualizacjami. Ponieważ Internet jest niezależną siecią tysięcy witryn na świecie, niektóre informacje dostępne za pośrednictwem naszej strony mogą pochodzić spoza A&J Solutions. A&J Solutions nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za treść tych materiałów.

Wirusy
Dokładamy starań, by wyeliminować wirusy z naszej strony, ale nie możemy tego zagwarantować. Dlatego też nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wywołane wirusami. Przed pobraniem informacji z niniejszej strony upewnij się, że zachowane zostały odpowiednie środki ostrożności.

Wyłączenie gwarancji
Usługi, treść i informacje zawarte na naszej stronie internetowej odzwierciedlają stan aktualny. A&J Soluitons, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie udziela żadnych gwarancji: zarówno wyraźnych, domniemanych, ustawowych lub udzielanych w inny sposób; włączając, lecz nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej, bez naruszenia praw osób trzecich i przydatności do określonego celu. A&J Solutions, jej podmioty powiązane i licencjodawcy nie udzielają żadnych gwarancji, co do dokładności, kompletności, bezpieczeństwa lub terminowości usług, treści lub informacji umieszczonych na stronie internetowej A&J Solutions lub przekazywanych za jej pośrednictwem lub za pośrednictwem systemów A&J Solutions. Żadna informacja na stronie internetowej A&J Solutions lub w systemach A&J Solutions nie daje jakiejkolwiek gwarancji o ile taka gwarancja nie zostanie wyraźnie określona przez A&J Solutions w tych warunkach.
Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczenia gwarancji domniemanych, więc ograniczenia i wyłączenia w tej sekcji mogą nie mieć zastosowania. Jeśli jesteś konsumentem, to te przepisy nie wpływają na ustawowe prawa, od których można odstąpić, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Użytkownik zgadza się i potwierdza, że ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności i gwarancji przewidzianych w tych warunkach są sprawiedliwe i rozsądne.

Ograniczenie odpowiedzialności
W zakresie dozwolonym przez prawo ani A&J Solutions ani jego podmioty powiązane, licencjodawcy lub strony trzecie wymienione na stronie internetowej A&J Soluitons w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe i pośrednie szkody, nawiązki, zadośćuczynienia, utracone korzyści i zyski lub szkody wynikające z utraty danych lub z działalności opartej na wykorzystaniu lub niemożności korzystania z witryny internetowej A&J Soluitons i systemów A&J Solutions, usług, treści lub informacji, niezależnie czy taka odpowiedzialność opierać się będzie na gwarancji, umowie, delikcie, lub jakichkolwiek innych zasadzie prawnej, i niezależnie czy A&J Solutions jest powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Nie ograniczając powyższego, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się, że w żadnym wypadku A&J Solutions nie ponosi całkowitej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie lub inne) straty, niezależnie od formy powództwa lub roszczenia, i niezależnie czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób, przekraczającej 100,00 EUR. W zakresie dozwolonym przez prawo, przyznane Tobie w tych warunkach prawa są wyłączne i ograniczają się do tych wyraźnie przewidziane w tych warunkach.
Wszelkie informacje, udzielane A&J Solutions przez użytkowników niniejszej strony internetowej są uznawane za poufne i nie będą ujawniane przez A&J Solutions żadnym stronom trzecim, z wyłączeniem przypadków, w których będzie to konieczne w celu świadczenia usług.

Nasz serwis korzysta z plików cookies, by ułatwić użytkownikom korzystanie z naszych stron oraz w celach reklamowych. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane

Potrzebujesz natychmiastowej pomocy dotyczącej sprzedaży? Zadzwoń do nas: 1 877 486 9273

Numery telefonów